กลุ่มบริษัท สยามโปร ดายเค็ม ร่วมสืบสานประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์ โดยร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร