เมื่อวันที่ 14/5/2562 คณะครูอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการทำงานของบริษัท สยามโปร (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีทีมงานของบริษัทให้การต้อนรับ ให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัท