เมื่อวันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 บริษัท สยามโปร (ไทยแลนด์) จำกัด นำทีมส่งมอบความสุขจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเฟรชเชอร์ Fresher ส่งมอบให้สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ เพื่อใช้ทำความสะอาดประจำสำนักงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษัทจึงมีความห่วงใยต่อพนักงานและประชาชนที่มาเข้ารับบริการ