วันที่ 29/6/2018 กลุ่มบริษัท สยามโปร ดายเค็ม ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน ร่วมกับนิคมอุตสหกรรมสมุทรสาคร และ น้องๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านยกกระบัตร ต.บางหญ้าแพรก อ. เมือง จ. สมุทรสาคร ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร