เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 บริษัท สยามโปร (ไทยแลนด์) จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด Policlean ส่งมอบให้มูลนิธิดวงประทีป ชุมชนคลองเตย เพื่อสนับสนุนในการใช้ประโยชน์ในโครงการร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ชุมชนคลองเตย เพื่อบรรจุลงถุงยังชีพ